Polityka prywatności

Klauzula informacyjna

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Hurtonia Kosmetyczna i Szkolenia, Magdalena Sobolewska, z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Madziarska 2. NIP: 5621684598, mail: biuro@camillen.pl

Celem zbierania danych jest przesyłanie oferty handlowej, przyjmowanie i realizacja zamówienia. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przesłania oferty handlowej, przyjęcia
i realizacji zamówienia. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wysłanie oferty
i realizacja zamówienia.

Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą instytucje upoważnione z mocy prawa, firmy spedycyjne i współpracujące w realizacji zamówienia.

Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania działalności firmy.